Odkazy na zaujímavé stránky:

 

Slovenský zväz chovateľov

https://www.szch.szm.sk/

 

Slovenský zväz chovateľov ZO Poprad

www.szchpp.szm.sk

 

Štátna veterinárna a potravinová správa

www.svssr.sk

 

Chovateľ online

www.chovatel-online.sk

 

Časopis Chovateľ

www.casopischovatel.sk


Všetko o trpasličích králikoch

www.kraliky.weblahko.sk

 

Prezentácie chovateľov

www.chovatelia.sk

 

Obec Jamník

www.jamnik-spis.sk